Boy's Basketball v St. JoesBoys BasketballBoys Swim v BradfordCheer, Dance & Basketball v HorlickGirls Basketball v BradfordTremper v Case Soccer